Upload
Login Register
328 669
Views
13
Subscriber(s)
1 309
Video(s)
About channel

Visiontv.az Azərbaycanda fəaliyyət göstərən internet televiziyalar ailəsinin layiqli üzvi olmağa iddialıdır. Biz özümüzdən Amerika kəşf etməyəcəyik. Sivil dünyaya inteqrasiya edən və Azərbaycanda demokratik, azad televiziya qurmağa çalışırıq. Demirik ki, bu iş asan olacaq. Çətinlikləri və təhlükəni gözümüzün qarşısına almışıq. Ona görə uğurlu bir televiziya yaradacağımıza inanırıq. İnam isə işin yarısı deməkdir. Deməli, biz işin yarısını görmüşük. Qalır ikinci yarısı. Və ən çətini. Sizi inandırmaq. Bunun da öhdəsindən gələcəyimizə əminik. Çünki sözü düz, əməli saleh olanların fikirlərinə həmişə inanıblar. Sizə və bizə uğurlar.

Show more
Search channel videos
No videos match filter